صنعت کار » افزایش کرایه‌های حمل و نقل

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: با توجه به شرایط، افزایش کرایه‌های تاکسی تا پایان سال بعید است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات