صنعت کار » افزایش گارانتی خودروهای ایران خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو پیشگام در اجرای دستور رییس جمهوری در حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از افزایش گارانتی محصولات این گروه صنعتی، به سه سال و پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر طبق دستور رییس جمهوری خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك