صنعت کار » افزیش قیمت نفت

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی مطرح کرد:
در پی تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا و اعلام واشنگتن، بهای جهانی نفت امروز دوشنبه با افزایش روبرو شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات