صنعت کار » افشین ابراهیمی نژاد

مدیرعامل شرکت تولیدی معدنی مدوار خبر داد
افشین ابراهیمی‌نژاد مدیر‌عامل شرکت تولیدی معدنی مدوار از افزایش 48 درصدی کنسانتره مس تولیدی کارخانه‌های فلوتاسیون این شرکت در سال 98 خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات