صنعت کار » افول بازار مسکن

بازار مسکن در شرایطی رشد ۰.۴ درصد ماهانه را در تیرماه ۱۳۹۸ به ثبت رساند که این افزایش اندک را مدیون رشد قیمت آپارتمان مناطق جنوبی بود و مناطق میانی با افت قیمت مواجه شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات