صنعت کار » اقتصاددان

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد:
پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی یک اختلاف مالی بوده و هدف برخی جوسازی‌های رسانه‌ای، از بین بردن احتمال صدور حکم برائت است. ادامه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نوع در دستور کار قرار گرفتن لایحه قانون تجارت به صورتی بود که تعداد کمی از افراد و رسانه ها در جریان آن قرار داشتند ، در واقع یک نوع اصل غافل گیری اتفاق افتاد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات