صنعت کار » اقتصادی دولت

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: پس از فراز و نشیب‌های زیادی که بورس در چند وقت اخیر تجربه کرده است، بازار از روز گذشته و با مشخص شدن اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری با افزایش تقاضا در سهام شاخص‌ساز و بزرگ روبرو شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات