صنعت کار » اقتصاد آفریقا

وزیر صنعت گفت: نیجریه بزرگترین اقتصاد در آفریقا است و روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی فرهنگی و سیاسی گسترده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات