صنعت کار » اقتصاد آلمان

پس از شش ماه تورم منفی، شیب قیمتها در بزرگترین اقتصاد اروپایی مثبت شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات