صنعت کار » اقتصاد آلمان

در حال حاضر بیش از دو میلیون آلمانی بیکار هستند. ادامه
پس از شش ماه تورم منفی، شیب قیمتها در بزرگترین اقتصاد اروپایی مثبت شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات