صنعت کار » اقتصاد آمریکا

خروج ناگهانی دولت ترامپ از مذاکرات بر سر بسته های حمایتی با دموکرات ها می تواند منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی آمریکا شود. ادامه
به دنبال امیدواری به تصویب یک بسته محرک مالی جدید که بتواند روند ترمیم اقتصاد آمریکا را سرعت ببخشد و همچنین وعده عراق مبنی بر کاهش بیشتر تولید نفت خود قیمت نفت در معاملات اولیه روز دوشنبه شاهد افزایش بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات