صنعت کار » اقتصاد جهرم

معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو مطرح کرد :
معاون وزیر صمت در بازدید از پروژه های عمرانی و زیر ساختی منطقه ویژه اقتصادی جهرم گفت : این منطقه نویدبخش آینده توسعه یافتگی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات