صنعت کار » اقتصاد دیجیتال

آذری جهرمی در افتتاحیه الکامپ:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که وظیفه حاکمیت هموارسازی و ایجاد بستر برای رونق فضای کسب و کار برای جوانان است گفت که دیگر نمی توان مانع پیشرفت نسل جوان شد و آنان که در داخل با مانع تراشی این وضعیت را در مقابل جوانان ایجاد می کنند باید بدانند که این فضای رانتی در دراز مدت جوابگو نخواهد بود و با ایجاد دست انداز وحکم های فیلترینگ کاری از پیش نخواهند برد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات