صنعت کار » اقتصاد غیر نفتی

اقتصاد غیر نفتی عربستان ۰.۸ درصد و بخش نفت ۸.۵ درصد در ۲۰۲۰ راکد شدند و کل اقتصاد این کشور ۳.۹ درصد در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی نسبت به همین دوره در ۲۰۱۹ کوچک شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات