صنعت کار » اقتصاد مبتنی بر نوآوری

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران:
شهاب جوانمردی، نایب رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل هلدینگ فناپ، در نهمین انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در لیست «ائتلاف برای فردا» قرار دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات