صنعت کار » اقتصاد نفتی

به گزارش «صنعت كار» مشاورعالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور بيان كرد:
نشست خبری آیین رونمایی از قسمت دوم از مجموعه مستند رخساره زمین: "باداب سورت، پلکان زمین" بر اساس طرح توسعه نوآوری ها و فناوری‌های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات