صنعت کار » اقتصاد وابسته

رئیس مجلس شورای اسلامی:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رهایی از اقتصاد وابسته به نفت امروز باید خواست و اولویت همه مسئولان کشور باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات