صنعت کار » اقتصاد کانادا

نرخ بیکاری کانادا در یک قدمی دو رقمی شدن قرار گرفت. ادامه
اقتصاد کانادا در ماه نوامبر رشد ۰.۷ درصدی را تجربه کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات