صنعت کار » اقتصاد کشور

در شرایط فعلی اقتصادی کشور بهره‌گیری از نیروهای جوان می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد و یک ضرورت است . ادامه
رحمانی گفت: شهرک‌های صنعتی پیشران و بازوان اصلی اقتصاد کشور اند و می‌توانند معضل بیکاری کشور را برطرف کنند. ادامه
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد گفت: همکاران من در دولت شب و روز به این مساله فکر می‌کنند که چه راهکاری در پیش بگیرند تا به تولید کشور آسیبی نرسد و بیکاری افزایش پیدا نکند. ادامه
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
یک کارشناس اقتصادی گفت: به سرمایه‌هایی که به صورت سپرده در بانک‌ها قرار دارند، شبه پول گفته می‌شود و دلیل این سرمایه گذاری هم سود قابل توجهی است که به این سرمایه‌ها تعلق می‌گیرد. ادامه
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: فعلا سهمیه بندی بنزین در دستور کار نیست، اما به عنوان یک فرض احتمالش وجود دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات