صنعت کار » اقتصاد گردشگری

بعد از یک دوره نسبتا طولانی که وضعیت گردشگری ترکیه به دلیل تنش‌های سیاسی با معضلات جدی مواجه شده بود و سفر توریست‌های ایرانی به کشور افت کرده بود، بر اساس آمارها مجددا سفر گردشگران به ترکیه رونق گرفته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات