صنعت کار » اقدامات اقتصادی

وزیر صمت در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران:
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران تأکید کرد: دولت سیزدهم، دولتی مردمی است و این دولت بین مردم و مسئول تفکیک قائل نمی‌شود و با توجه به شرایط موجود در حال انجام اقدامات خوبی برای حل مشکلات اقتصادی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات