صنعت کار » اقدامات ایمنی

منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 21 مهر ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان علاوه بر گفتگو با منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت ، از تجهیزات ستاد بحران و آتش نشانی شرکت بازدید کرد . ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات