صنعت کار » اقدامات جدی وزارت صمت

نماینده مردم کاشمر، کوهسرخ، بردسکن و خلیل‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مؤثر و جدی وزارت صمت در مسیر حذف امضاهای طلایی، تصریح کرد: این اقدامات منجر به کوتاهی دست مفسدان و رانت‌خواران شده و رویکرد ضد فساد وزیر صمت، تشدید هجمه‌ها علیه وی را به دنبال داشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات