صنعت کار » اقدامات غیرقانونی بهزیستی

با۱۲۹ رای موافق مجلس؛
نمایندگان در جلسه علنی امروز تقاضای استیضاح وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» را بررسی کردند و سرانجام از مجموع ۲۴۳ رای ماخوذه، ۱۲۹ نماینده موافقت و ۱۱۱ نماینده با استیضاح مخالفت کردند بدین ترتیب علی ربیعی با وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» خداحافظی کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات