صنعت کار » اقدام ارزی

معاون وزیر صمت اعلام کرد:
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در هشتمین نشست کمیته اقدام ارزی از عزم جدی این کمیته جهت رفع مشکلات در حوزه ایفای تعهدات ارزی خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات