صنعت کار » اقدام ارزی

دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: ۳۶۳ صادرکننده ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند. ادامه
معاون وزیر صمت اعلام کرد:
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در هشتمین نشست کمیته اقدام ارزی از عزم جدی این کمیته جهت رفع مشکلات در حوزه ایفای تعهدات ارزی خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات