صنعت کار » اقذامات

اقدامات پیشگیرانه تجارت‌نو در خصوص بیماری “کرونا”
به دنبال شیوع بیماری”کرونا” با هدف حفظ سلامت کارمندان ستاد مرکزی اقدامات پیشگیرانه‌‌ای در بیمه تجارت‌نو شروع شده که تا زمان لازم ادامه خواهد داشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات