صنعت کار » اقشار ضعیف

مدیرعامل بانک مهر ایران خبر داد: این بانک نزدیک به 500هزار فقره تسهیلات به ارزش حدوداً 50هزار میلیارد ریال در حوزه محرومیت‌زدایی و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی پرداخت کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات