صنعت کار » اقلام خوراکی

وزیر صنعت در حاشیه جلسه هیات دولت؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:برنامه محصولات و خدمات مورد نیاز مردم ارائه شده که این نشان از تصویر کاملا امید بخش از ماه های آینده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات