صنعت کار » اقلام سیمان

از سوی وزارت صنعت؛
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت این وزارتخانه با افزایش 12 درصدی قیمت سیمان خبر داد و گفت: این افزایش بها برای 2 سال اخیر(96 و 97) سالیانه 6 درصد محاسبه و اجرایی شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات