صنعت کار » اقلام صادراتی استان زنجان

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان :
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان گفت : با توجه به محدودیت کالاهای صادراتی استان، باید اقدامات لازم به منظور ورود کالاهای جدید به اقلام صادراتی استان زنجان صورت گیرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات