صنعت کار » اقلیم کردستان عراق

معاون نخست وزیر عراق:
معاون نخست وزیر عراق گفت نشانه هایی وجود دارد که دولت منطقه‌ای کردستان تولید نفت را طبق سهمیه‌ خود از قرارداد اوپک ‌پلاس پایین نیاورده است و حالا دولت فدرال عراق باید این مازاد تولید را جبران کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات