صنعت کار » اقیانوسیه

مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت :
مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: یکی از مهمترین راه های ارتقای مدیریت خارجی؛ بهره مندی از دستاوردهای علمی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات