صنعت کار » اق قلا

با حضور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران؛
با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، عملیات اجرایی ایجاد یک ناحیه صنعتی غیردولتی در شهرستان آق قلا آغاز شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات