صنعت کار » اكتشاف

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه در سال گذشته ، ۹۳ مجوز معدنی در استان صادر شده است، گفت: ذخایر قطعی معدنی استان در این مدت بیش از شش میلیون تن افزایش یافته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات