صنعت کار » الایشگاه‌سازی

در حالی که «بیژن زنگنه» وزیر نفت به مخالفت با پالایشگاه سازی در کشور متهم می‌شود که به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران،‌ تعیین تکلیف پالایشگاه‌های سیراف با استفاده از منابع بانکی و صندوق توسعه ملی در مراحل نهایی قرار دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات