صنعت کار » التهاب بازار فولاد

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه باید تمام زنجیره فولاد به بورس کالا وارد شود، گفت: امروز کل زنجیره فولاد تماماً در بورس کالا نیست و خرید و فروش‌ها نیز شفافیت ندارند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات