صنعت کار » الجزایر

الجزایر طبق توافق جدید برای تشدید کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، تولید نفت خود را ۱۲ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات