صنعت کار » الف-ب- ایران

وزیر نیرو گفت: 90 پروژه صنعت آب و برق کشور در قالب پویش "الف-ب-ایران" با سرمایه گذاری بالغ بر 7920 میلیارد تومان در سالجاری به بهره‌برداری رسیده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك