صنعت کار » الله‌مراد عفیفی پور

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی گفت: تخلیه و بارگیری کالا در بزرگترین بندر تجاری کشور، طی دوماه نخست سال جاری از 13 میلیون تن گذشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات