صنعت کار » الماس

یک معدنکار کوچک الماس که عامل استخراج قیمتی ترین سنگهای جهان است، یک قطعه سنگ الماس بزرگ دیگر کشف کرد. ادامه
به گزارش «صنعت کار»:
عملیات در معدن بین المللی الماس زیرزمینی آلروسا آغاز شد. ادامه
به گزارش «صنعت کار»:
گسترش بیماری کرونا در سراسر آفریقا تأثیر گسترده ای بر روی عملیات معادن ایجاد کرده و میزان تولید در این بخش را کاهش داده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات