صنعت کار » الماس صورتی

گران‌ترین الماس روسیه که یک سنگ صورتی بی عیب به وزن ۱۴.۸۳ قیراط بود، در حراجی ساتبیز ژنو ۲۶.۶ میلیون دلار فروخته شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات