صنعت کار » اله مراد عفيفي پور

توضيحات مديركل بنادر هرمزگان در خصوص محموله موسوم به گازوييل قاچاق؛
در پي انتشار خبري مبني بر "كشف سه ميليون ليتر سوخت قاچاق در مخازن اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان"، مديركل بنادر اين استان به ارايه توضيحاتي در راستاي شفاف سازي جزييات اين خبر پرداخت. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك