صنعت کار » اله مراد عفیفی پور

مدیرکل بنادر هرمزگان خبر داد:
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از کشف 34 دستگاه کانتینر حاوی سوخت قاچاق در بندر شهید رجایی توسط یگان حفاظت این اداره کل خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات