صنعت کار » الوان

ساعاتی پیش کارخانه رنگ گروه شیمیایی تام که در کیلومتر 18 جاده کرج قرار دارد دچار حریق شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات