صنعت کار » الومینای

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران اعلام کرد:
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران اعلام کرد: این شرکت برای ارتقای بهره وری، 14 پروژه اجرا کرده است. ادامه
مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم در حاشیه همایش شرکت های برتر اعلام کرد:
مدیرعامل مجتمع آلومینای جاجرم اعلام کرد: کسب لوح تقدیر رتبه برتر این مجتمع برای نخستین بار در همایش شرکت های برتر، به دلیل رشد سریع آن در توسعه بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات