صنعت کار » الگوی مصرف برق

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان تولید شرکت برق حرارتی عنوان کرد؛
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان تولید شرکت برق حرارتی گفت: در صورت عدم اصلاح الگوی مصرف در کشور، حداکثر نیاز مصرف کشور تا سال 1405 به حدود 84 هزار مگاوات خواهد رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات