صنعت کار » الگو مصرف آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران:
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: امسال برای نخستین بار و براساس قانون با مشترکان بدمصرف یعنی کسانی که بیش از دو برابر الگو، آب مصرف می‌کنند برخورد خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات