صنعت کار » الیاف

پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به ساخت دستگاه فورس اسپینینگ با قابلیت تولید نانوالیاف در زمان کم با حجم بسیار بالا شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات