صنعت کار » الیاف اکریلیک

استخراج اطلاعات مربوط به ۱۸ قلم کالای منتخب صنعتی و معدنی در ۱۰ ماهه امسال، حاکی از رشد تولید ۱۲ محصول و روند نزولی تولید ۶ محصول است. ادامه
بررسی داده‌های آماری منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد تولید ۱۲ محصول منتخب صنعتی از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه در هم‌سنجی با مدت مشابه پارسال است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات