صنعت کار » الیاف اکریلیک

استخراج اطلاعات مربوط به ۱۸ قلم کالای منتخب صنعتی و معدنی در ۱۰ ماهه امسال، حاکی از رشد تولید ۱۲ محصول و روند نزولی تولید ۶ محصول است. ادامه
بررسی داده‌های آماری منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد تولید ۱۲ محصول منتخب صنعتی از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه در هم‌سنجی با مدت مشابه پارسال است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك