صنعت کار » ال ان جی

یک مقام روسی خبر داد:
معاون شرکت 'گازپروم' روسیه اعلام کرد که این شرکت برای مشارکت در چهار حوزه گازی ایران آماده می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات