صنعت کار » ال نود

صنعت خودرو که در انتظار افزایش قیمت با اعمال نشدن آن در بلاتکلیفی است که این امر موجب زیان هایی برای فعالان این صنعت می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات